speaker-photo

Lokomotiva 310.433

Parní lokomotiva (SK)

Parní lokomotiva 310.433 byla vyrobena v roce 1896 ve Strojírnách státních drah v Budapešti. Po převzatí MÁV měla číslo XII.5495, po roku 1911, poté byla přeznačena na 377.313. ČSD jí přidělily číslo 310.433. Prošla řadou výtopen např. Zvolen, Košice, Leopoldov a Prievidza. V roce 1931 obdržela nový kotel, který vyrobili dílny státních drah v Praze. Parní lokomotiva 310.433 byla úředně zrušena výnosem č. 124.23/24-52-254 z 2.1.1953, ale už od 4.10.1952 byla využita v cukrovaru Pohronský Ruskov. V cukrovaru v Pohronskom Ruskove byla provozována do konce řepné kampaně v roce 1970/1971. Potom parní lokomotiva 310.433 zůstala odstavena na vlečce.

Zde ji objevili studenti bratislavské SF SVŠT.  Původní záměr byl opravit lokomotivu do vystavovatelného stavu. Po prohlídce kotle se však rozhodli pokusit se o navrácení do provozního stavu. Díky pochopení  cukrovaru v Pohronskom Ruskove, který parní lokomotivu věnoval Fakultnému výboru SZM SF SVŠT a Veterán Car Clubu v Bratislavě, který sponzoroval opravu kotle a uvedení do provozního stavu, se lokomotiva dostala opravy do Švermových železáren v Podbrezové, kde v spolupráci se studenty SVŠT vykonali její generální opravu. Díky snaze všech zainteresovaných se 28. listopadu 1981 parní lokomotiva 310.433 opět pohnula svoji vlastní silou.

Po uplynutí platnosti způsobilosti kotle v roce 2008 se ukázalo, že kotel potřebuje rozsáhlejší opravu, která není v možnostech Spolku Výhrevna Vrútky. Následně byla parní lokomotiva přesunuta do depozitu Múzejného a dokumentačného centra ŽSR a umístěna v areálu budovaného Národného železničného parku ve starém lokomotivním depu Bratislava východ. V roce 2014 proběhly práce na opravě lokomotivy do provozního stavu. Na lokomotivě se vykonala generální oprava kotle a od roku 2019 je opět parní lokomotiva 310.433 v provozním stavu. Aktuálně je lokomotiva v opatrování členů Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava – východ.