speaker-photo

Lokomotiva 424.009

Parní lokomotiva (HU)

MÁV mělo už před první světovou válkou záměr nakoupit lokomotivy se čtyřmi spřaženými nápravami. Výkon těchto lokomotiv měl být na dopravě přímých ucelených nákladních vlaků, zvláště těch expresních, než se objevily rychlostní osobní lokomotivy se čtyřmi spřaženými nápravami, a doprava expresních a osobních vlaků na tratích s 12-16 promile stoupáním. Jednou z podmínek lokomotivy řady 424 /MÁV) bylo maximální zatížení nápravy 140 kN. Původní pojezd 1´D lokomotivy bylo později změněno a vzniklé řazení nápravy 2´D umožňovalo zvýšit maximální rychlost na 90 km/h. První lokomotiva řady 424 byla hotová v roce 1924. Tento typ se používal na nejosvědčenější hlavní tratích, jak pro rychlostní, osobní a zvláště nákladní vlaky a v průběhu doby byl dále rozvíjen. V šedesátých letech byly některé lokomotivy ř. 424 přestavěny zčásti se zařízením pro spalování mazutu, později lehkého topného oleje. Lokomotiva ř. 424  na rovné trati přepravila 450 tunový vlak rychlostí 90 km/h a 1400 tunový vlak rychlostí 50 km/h. V letech 1924-1938 bylo vyrobeno pro MÁV 365 lokomotiv řady 424, ale MAVAG tyto lokomotivy dodával i na Slovensko, do Sovětského svazu a dále i do Jugoslávie a Korey.

Foto: © Gábor Szécsényi | https://www.facebook.com/SzecsenyiGabor