speaker-photo

Lokomotiva 498.022

Parní lokomotiva (CZ)

Po druhé světové válce bylo třeba obnovení a doplnění našeho lokomotivního parku. Značný nárůst osobní dopravy mezi velkými městy si vyžádal vývoj nové modernější parní lokomotivy, která měla vycházet z parní lokomotivy řady 486.0. Tou se stala parní lokomotiva řady 498.0 “albatros”, která se již svým neobvyklým výtvarným řešením stala velkým překvapením pro personal i pro veřejnost. Bylo tak učiněno snahou, aby nátěr obsahoval použité barvy československé státní vlajky. Zajímavostí těchto lokomotiv je to, že jako jedny z mála vznikly nejdříve výtvarným návrhem malíře  V.Kriebicha, kterému se snažili, pokud to bylo aspoň trochu možné, přispůsobit konstruktéři plzeňské Škodovky, kde byla první lokomotiva v roce 1946 této řady vyrobena. Toto byl opačný postup, než jakým vznikaly veškeré lokomotivy ve výrobních závodech. Tím získaly svoji pověstnou eleganci a noblesu. I přesto, že železnice dnešních dnů je moderní a velice zajímavá, tak dojem, který umí pouze vyčarovat “ nulkový albatros” v očích a srdci laika i znalce, ten se nedá ničím nahradit.

Provozní nasazení lokomotiv 498.0 během jejich doby provozu bylo při vozbě težkých rychlýkových vlaků na našich hlavních tratí  Praha – Přerov,Přerov – Žilina – Vrútky, Praha – Plzeň - Cheb, Praha – Děčín, Praha – Č.Budějovice a na nejdelším vozebním rameni Praha – Bratislava.

Parní lokomotiva  498.022 “albatros” byla vyrobena v roce 1947 a prošela celou řadou dep v celém tehdejším Československu. Provoz ukončia v roce 1976, kdy byla úředně zrušena a následně v roce 1977 předána do České Třebové pro připravovaný skanzen. Bohužel ten se nikdy nepodařilo zrealizovat a v roce 1981 se sbírka lokomotiv rušila. Lokomotivu převzalo motorové depo Praha – Libeň. Opět provozní se lokomotiva 498.022 stala v roce 1986, kdy se po pětiletém úsilí opět rozjela svoji vlastní silou a můžeme ji vídat v čele nostalgických vlaků dodnes. Parní lokomotiva 498.022 krom jiného drží i jeden primát, který ji již nikdo nikdy nevezme, a to, že se stala první československou parní lokomotivou, která svoji vlastní silou přivezla parní expres z Prahy hl.n. na švýcarské koleje Gotthardské dráhy do železniční stanice Erstfeld a zpět. Stalo se tak na podzim roku 2007 při velkých oslavách 125 let Gotthardské dráhy.

Označení

498.022

Přezdívka

albatros

Délka přes nárazníky

24950 mm

Průměr hnacích dvojkolí

1830 mm

Nejvyšší dovolená rychlost

120 km/h

Rok výroby

1947

Výrobce

Škodovy závody n.p.