speaker-photo

Lokomotiva 720.108

Motorová lokomotiva (CZ)

Lokomotiva řady 720 (do roku 1987 řada T 435.0) je čtyřnápravová dieselová lokomotiva s elektrickým přenosem výkonu. Vyráběna byla lokomotivkou ČKD Praha ve čtyřech sériích v letech 1958 až 1962. V současnosti jsou lokomotivy řady 720 z provozu u státních drah již vyřazeny; několik lokomotiv pouze slouží u soukromých dopravců a další byly zachovány jako muzejní.

Během opravy T435.0108 v roce 2008 se projevilo ještě mnoho dalších problémů, způsobených výše jmenovanými skutečnostmi. To způsobilo, že se na lokomotivě prováděly práce prakticky v rozsahu opravy MH vyjma spalovacího motoru.

Oprava byla dokončena v srpnu 2008 a od podzimu téhož roku je i tato lokomotiva nasazována na pracovní vlaky a do čela vlaků nostalgických a výletních. Nátěr lokomotivy T435.0108, včetně dodržení přesných odstínů, byl proveden ve špičkové kvalitě dle schématu 80-tých let minulého století.

Označení

720.108

Přezdívka

hektor

Délka přes nárazníky

12560 mm

Staré označení

T 435.0108

Nejvyšší dovolená rychlost

60 km/h

Rok výroby

1961

Výrobce

ČKD Praha