Pro fotografy

Už se to blíží…

Čtvrtý ročník festivalu, který se opět bude konat v Benešově u Prahy, je před námi.

Zvláštní vlaky nejen parní, ale i motorové, budou po oba dny jezdit v okolí Benešova. Vždy se setkávají s enormním zájmem cestujících, ale i s desítky nadšenců železničního fotografování, kteří si unikátní jízdy nechtějí nechat ujít a postávají kolem trati a čekají na nejvhodnější snímek. Za vším tím stojí neuvěřitelná práce, enormní pracovní nasazení organizátorů a dobrovolníků, kteří dělají svoji práci rádi a pro Vás. Jsme rádi, že se samotný Festival těší velkému zájmu.

S odkazem na množící se dotazy stran možnosti úhrady příspěvku, jako ocenění za naší práci, přicházíme s možností jak a kam přispět. Uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek od těch, kteří se nemůžou dostavit na samotný Festival, ale budou třeba jen ‚,lovit‘‘ nějakou vydařenou fotografii.

Účet CZK

2201648371 / 2010

CZ81 2010 0000 0022 0164 8371

The fourth year of the festival, which will again be held in Benešov near Prague, is upon us.

Special trains, not only steam trains, but also motor trains, will be running in the vicinity of Benešov on both days. They are always met with enormous interest from passengers, but also with dozens of railway photography enthusiasts who do not want to miss the unique rides and stand around the track waiting for the best shot. Behind it all is an incredible amount of work, a huge workload of organizers and volunteers who love doing their job for you. We are happy that the Festival itself is in great demand.

With reference to the many inquiries about the possibility of making a contribution, in appreciation of our work, we are coming up with a way to donate. We will welcome any financial contribution from those who cannot make it to the Festival itself, but are just „hunting“ for a good photo.

EUR Account

2901648372 / 2010

CZ71 2010 0000 0029 0164 8372

Vstupenky zakoupíte v předprodeji nebo přímo v depu, případně vlaku! Vstupenky v předprodeji zakoupíte od 1. 6.

Letos opět prodáváme jednu vstupenku, která platí jak na všechny zvláštní vlaky (*vyjma protokolárního vlaku) a také na výstavu do depa. Jako novinka letos bude v prodeji vstupenka která platí pouze pro vstup do areálu depa v Benešově, ovšem neplatí na žádný zvláštní vlak. Samostatné jízdenky pro zvláštní vlaky v sobotu a neděli nebudou v prodeji.