Festival parních lokomotiv 2023

Poslední saze na okně ulpívá,
dým nad tratí se volně rozplývá
a zvuk páry v dáli tiše doznívá…

Festival skončil, chci domů jít,
však opět slyším známý hvizd.
Z veliké dáli se ozývá páry hlas,
opět za rok v září sejdem se zas.

Z našeho pohledu se jednalo o velmi úspěšnou a vydařenou akci a z dosavadních festivalových ročníků nejlépe koordinovanou. I když stále je co zlepšovat. Na výstavě, která se konala v areálu přilehlém k místnímu depu umístěnému na okraji železniční stanice Benešov u Prahy, panovala skvělá atmosféra, kterou hodnotili návštěvníci kladně. Dosud jsme na žádném předchozím ročníku nezažili takovou hezkou atmosféru a vzájemnou pohodu mezi pořadateli a návštěvníky. Skvělá atmosféra panovala i na oslavách 120. výročí trati Kácov – Zruč nad Sázavou, kde město Zruč přichystalo krásné oslavy tohoto výročí. I z ostatních vlaků přicházeli jen dobré zprávy. Proto celkové hodnocení akce považujeme za mimořádně pozitivní. Řádná příprava akce i mnohdy bitva s byrokratickými předpisy, která trvala celý rok, se vyplatila a největší radost nám všem udělaly rozzářené dětské oči.

Vážení návštěvníci, připravovali jsme Festival pro Vás a jsme proto velice rádi, že jste se této akce zúčastnili a Festival se Vám líbil. Především Vám patří náš dík za krásnou atmosféru, kterou jste vytvořili a za hezké společné chvíle. Děkujeme Vám.

Při realizaci takové velké mezinárodní akce, jakou byl Festival parních lokomotiv v Benešově u Prahy, bychom se neobešli bez značné podpory významných osob i institucí. Za převzetí záštity si dovolujeme zvláště poděkovat ministru dopravy ČR, panu Martinu Kupkovi, který rovněž přijel náš Festival navštívit a návštěvníkům festivalu věnoval svůj čas při osobních rozhovorech. Dále děkujeme za převzetí záštity na letošním ročníkem Festivalu i ministru kultury, panu Martinu Baxovi, statutárnímu zástupci hejtmanky Středočeského kraje, panu Pavlu Pavlíkovi, který věnoval festivalu i velkou přízeň a podporu, generálnímu řediteli NTM, panu Karlu Ksandrovi, za jeho pochopení a spolupráci, rovněž tak i městu Benešov.

Zvláštní poděkování patří za finanční podporu Středočeskému kraji i všem dalším partnerům, kteří Festival podpořili finančně i jiným způsobem.

Naše velké poděkování patří především našim spolupracovníkům a neúnavným „lamačům“ problémů a bojovníkům za zdar celé akce panu Danu Steigerovi a Petru Sobkovi. Bez nich by Festival nebyl tak úspěšný, kterak byl a mnoho věcí by se prostě nepodařilo realizovat.

Děkujeme všem našim partnerům, velkým, malým i těm nejmenším, kteří se zúčastnili Festivalu se svými exponáty, výstavními stánky nebo pomáhali přepravit na Festival svá i cizí vozidla, i všem dalším nezištným pomocníkům.

Naši nejvýznamnější zahraniční partneři:
Erfurter Bahnservice GmbH, Eisebahnmuseum „Das Heizhaus“ Strasshof ve spolupráci s 1.ÖSEK, Klub Železničních modelářů Vrútky, Nadace NoHAB Stiftung, Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V. Löbau, STEG a další

Mezi nejvýznamnější tuzemské partnery patřily také České dráhy, a.s. Zvláště děkujeme panu náměstkovi pro osobní dopravu a členu představenstva ČD, a.s. panu Jiřímu Ješetovi za vynikající spolupráci. Dále Národní technické muzeum v Praze, Klub historie kolejové dopravy Praha, Iron Monument Clubu Plzeň, Die Länderbahn CZ s.r.o., Výtopna Zlíchov, a další

Velké poděkování patří i členům SDH Bedrč za doplňování parních mašinek vodou a členům SDH Turkovice za návoz vody velkokapacitní cisternou.

Rovněž děkujeme za spolupráci, za velmi dobrou spolupráci, zaměstnancům Správy železnic, především pak pánům Miroslavu Šnejdarovi, Michalu Bárovi a Rudolfu Mrzenovi.

Děkujeme za spolupráci všem dopravcům, lokomotivním četám, doprovodu vlaků, pokladním a všem dalším pomocníkům v provozu.

Za skvělé moderování celé akce děkujeme panu Václavu Žmolíkovi, který vynikajícně přispěl k celkovému zdaru akce a dobré náladě všech účastníků.

Rovněž děkujeme společnosti Aramark s.r.o., která zajišťovala catering. Lidé byli s letošním cateringem velmi spokojeni.

Poděkování patří také občanům města Benešov za pochopení při realizaci některých omezení, díky kterým byla zajištěna maximální bezpečnost.

Dále děkujeme za spolupráci mediím, kulturním institucím, KIC, IC, MAS Posázaví i jednotlivcům atd. za skvělou propagaci akce. Bez jejich pomoci by se informace o konání Festivalu nedostali k budoucím návštěvníkům.

Doufáme, že i v budoucích letech se podaří obdobnou akci zopakovat.

Bez podpory partnerů, účasti jednotlivců i účasti Vás všech, milí návštěvníci, to možné nebude.

Za organizátory Festivalu:

Steam Story Agency, Posázavský Pacifik a Prievidzský Parostrojný Spolok

Lukáš Benda a Radek Panchartek

Praha, 20. září 2023