Lokomotiva T 478.2006

Označení:

751.236

Přezdívka

zamračená

Výrobce

ČKD Praha

Délka přes nárazníky

16500 mm

Průměr hnacích dvojkolí

Nejvyšší dovolená rychlost

100 km/h

Rok výroby

1969

Na základě potřeby traťové motorové lokomotivy pro osobní dopravu u ČSD byla v první polovině šedesátých let vyvinuta v ČKD řada T 478.1 (dnes 751). ČSD převzalo z lokomotivky ČKD v průběhu let 1964 až 1971 230 strojů T 478.1 s parními generátory PG 500 (dnes řada 751), z nichž většina je v provozu dodnes. Krátce po dodání ČSD dosadily u devíti strojů T 478.2 místo balastu parní generátor PG 500 a lokomotivy přeznačily na T 478.1. Po ukončení přestaveb na řadu 749 jsou zbývající stroje řady 751 používány především v nákladní dopravě. Zbývajících 19 strojů 752 u ČD bylo proto koncem roku 1995 přeznačeno na radu 751 přičtením hodnoty 300k původnímu inventárnímu číslu.

Foto: Dalibor Palko